Termene si Conditii
Versiunea 5 din data de 18 decembrie 2020
Începând cu data de 8 februarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite de prezenta Convenție în favoarea, respectiv în sarcina Tradeads Interactive S.R.L., au fost preluate integral de Virtual Cards S.R.L. Începând cu această dată, administratorul site-ului VirtualCardsApp.com este Virtual Cards S.R.L.
 
VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEASTA CONVENTIE (“CONVENTIA”) PRIVIND CONDITIILE DE FURNIZARE SI UTILIZARE A SERVICIILOR DE GESTIONARE A CARDURILOR VIRTUALE SI DE PROMOVARE A OFERTELOR COMERCIANTILOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WWW.VIRTUALCARDSAPP.COM SI / SAU PRIN INTERMEDIUL APLICATIILOR DE MOBIL VIRTUALCARDS DISPONIBILE IN MAGAZINELE DE APLICATII GOOGLE PLAY PENTRU SISTEMUL DE OPERARE ANDROID SI APPSTORE PENTRU SISTEMUL DE OPERARE APPLE IOS, INAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE OFERITE DE VIRTUAL CARDS S.R.L. (“COMPANIA”). ORICE UTILIZARE DE CATRE DVS. A SERVICIILOR OFERITE DE COMPANIE SEMNIFICA ACCEPTAREA DE CATRE DVS., IN INTREGIME, A TUTUROR PREVEDERILOR CONVENTIEI. IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENELE SI CONDITIILE PREVAZUTE IN ACEASTA CONVENTIE INCETATI DE INDATA ORICE UTILIZARE A SERVICIILOR SUS-MENTIONATE.
Acceptarea conventiei este conditionata in mod expres de acordul pe care vi-l dati fata de toate termenele si conditiile acestei conventii, cu excluderea expresa a oricaror alte termene si conditii.
 
CONVENTIA 
privind termenele si conditiile 
de furnizare si utilizare a serviciilor de gestionare a cardurilor virtuale si de promovare a ofertelor comerciantilor furnizate prin intermediul Site-ului si Aplicatiei
 
"Utilizator" – orice persoana care acceseaza Serviciul prin intermediul aplicatiei de mobil VIRTUALCARDS („Aplicatia”).
"Comerciant" - persoana care acceseaza Serviciul prin intermediul platformei web https://www.virtualcardsapp.com („Site-ul”).
“Compania” – VIRTUAL CARDS S.R.L., având sediul în Bd Pierre de Coubertin, nr 3-5, Office Building, (fosta Matriterie), et 3, cam 3A, sector 2 înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/1213/2019, având cod unic de inregistrare RO40553964.
Serviciul de gestionare a cardurilor virtuale si de promovare a ofertelor Comerciantilor  („Serviciul”) permite Utilizatorilor sa înregistreze si sa gestioneze cardurile de loialitate detinute, precum si sa activeze cupoane de reducere pentru a beneficia de discounturile oferite de comercianti.
Serviciul, precum si toate paginile web din cadrul Site-ului si Aplicatiei, cu exceptia celor indicate diferit, sunt detinute si operate de Companie si accesate de dvs. cu respectarea urmatoarelor termene si conditii :
1. Accesarea Serviciilor
1.1. Compania furnizeaza servicii de gestionare a cardurilor virtuale si de promovare a ofertelor Comerciantilor, potrivit prevederilor prezentei Conventiei si explicatiilor oferite pe Site si in Aplicatie. Compania furnizeaza Serviciul sub rezerva respectarii de catre Utilizator a prevederilor prezentei Conventii.
1.2. In masura maxima permisa de lege, Compania poate modifica, suspenda sau intrerupe in orice moment furnizarea Serviciilor si / sau accesul Utilizatorului la ele, in intregime sau in parte, inclusiv disponibilitatea oricarui element in legatura cu Serviciile, fara nicio notificare. In masura maxima permisa de lege, Compania isi rezerva dreptul, ca potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod, sa refuze acordarea accesului la Servicii oricarei persoane, in orice moment.
1.3. Utilizatorul persoana fizica certifica Companiei ca are cel putin 16 ani prin simpla acceptare a prezentei Conventii.
1.4. Utilizatorul certifica prin simpla acceptare a prezentei Conventii, ca potrivit prevederilor legale si / sau statutare are dreptul sa utilizeze Serviciile si sa acceseze paginile aferente Serviciului, si isi asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea Serviciului.
2. Inregistrare si securitate
 
2.1. Aplicatia este disponibila in platformele de distributie online si poate fi instalata gratuit de catre Utilizatori. Utilizarea Aplicatia nu este conditionata de crearea unui cont de utilizator, dar recomandam crearea unuia pentru a beneficia in masura maxima posibila de Serviciile oferite de Companie. In eventualitatea in care Utilizatorul va decide crearea unui cont, Utilizatorul va furniza Companiei date corecte, complete, actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce prevederile prezentei Conventii, ceea ce va putea avea ca urmare inchiderea imediata a contului sau de Utilizator.
2.2. Utilizatorilor le este interzis: (a) sa utilizeze ca si nume de utilizator numele / denumirea unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca si nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat Utilizatorul, fara autorizarea explicita a respectivei persoane. Ori de cate ori considera ca exista aceasta situatie Compania va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator si conturile aferente, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi cenzurata in nici un mod de catre alta persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele.
2.3. Utilizatorul va fi singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa si de mentinerea securitatii contului propriu. Compania este indreptatita sa considere ca orice persoana care furnizeaza parola si numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de Utilizatorul respectiv si Compania nu este raspunzatoare pentru nicio actiune a respectivei persoane in legatura cu utilizarea Serviciilor.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale
 
3.1. Conform cerintelor legislatiei in materia protectiei datelor cu caracter personal, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Compania va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Companiei sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Companie a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, servicii online de gestionare a cardurilor de fidelitate, si/sau furnizare bunuri si servicii.
3.2. Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciul oferit de catre Companie.
3.3. In momentul crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite in cadrul Serviciului prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.
Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa consultati Politica de confidentialitate.
 
 
4. Limitarea raspunderii
 
4.1. Comercianții ale caror oferte (cupoane de reducere) sunt afisate si promovate in Aplicatie isi asuma intreaga raspundere cu privire la toate informatiile publicate in legatura cu acestea in Aplicatie, inclusiv pentru cele referitoare la produsele si serviciile oferite la pret redus, la pretul acestora, la reducerile acordate, dar fara a se limita la acestea. Compania nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite de comercianti catre Utilizatori. Comerciantul a carui oferta este promovata in Aplicatie isi asuma intreaga raspundere pentru furnizarea acesteia catre Utilizatori.
4.2. Utilizatorul intelege si accepta ca prin intermediul Serviciilor, Compania ofera doar o platforma online de gestionare a cardurilor virtuale ale Utilizatorului si de promovare a ofertelor comerciantilor, astfel ca, in masura maxima permisa de lege, nu are nicio obligatie ori raspundere privind urmatoarele, dar fara a se limita la acestea: Utilizatorii care acceseaza Serviciile; continutul fisierelor transmise de Utilizatori catre Companie; entitatile care au emis cardurile virtuale, informatiile receptionate de Utilizatori in urma utilizarii Serviciilor; functionarea optima a echipamentului pe care Utilizatorul a instalat / utilizeaza Aplicatia (inclusiv GPS integrat); orice consecinte care pot deriva din cele mentionate mai sus; actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizarii Serviciilor. In masura maxima permisa de lege, Compania nu poate fi trasa la raspundere pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciilor sau orice alta activitate in legatura cu Serviciile. Utilizatorul apeleaza la Servicii pe propria raspundere. Folosirea oricaror informatii furnizate prin intermediul Serviciilor va fi facuta de Utilizator in intregime pe propria raspundere.
4.3. In masura maxima permisa de lege, Compania nu garanteaza implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Compania va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Servicii si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.
4.4. Serviciile si Aplicatia sunt puse la dispozitia Utilizatorilor potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, fara nici un fel de garantii, exprese sau implicite, si, în masura maxima permisa de lege, fara nicio raspundere din partea Companiei in legatura cu acestea. Compania nu garanteaza in nici un mod sau masura rezultatele utilizarii Serviciilor si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere juridica in legatura cu acestea. In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita in masura maxima permisa de lege de raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Aplicatiei in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
4.5. Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Serviciilor si Aplicatiei, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Companiei. In cazurile de forta majora Compania si / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Companiei, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele aferente Serviciului, erorile de operare, greva etc.
4.6. Utilizatorii inteleg si accepta ca Compania este absolvita de orice raspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea/exportarea de către Utilizatori, din Aplicatie a oricarui card virtual catre o aplicatie agregator de tip wallet operată de un tert. Utilizarea de către dvs. a unei astfel de aplicaţii terţe se supune în întregime Termenelor si Conditiilor furnizorului acesteia. Astfel, Utilizatorii isi asuma intreaga raspundere pentru orice exportare a cardurilor virtuale din Aplicatie catre orice aplicatie a unui partener contractual al Companiei și pentru toate consecințele juridice care derivă din asta.
 
5. Modificarea Conventiei
 
Compania isi rezerva dreptul de a modifica orice prevedere din aceasta Conventie, in orice moment, prin postarea unui anunt pe Site, sau prin transmiterea unei informari via e-mail sau prin posta. Utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Utilizator, ulterior postarii Conventiei modificate pe Site, postarii anuntului sau transmiterii informarii, constituie o acceptare deplina si neconditionata de catre Utilizator a respectivelor modificari la Conventie.
 
6. Continutul Site-ului si Aplicatiei.
6.1. Site-ul, Aplicatia si intreg continutul acestora, inclusiv cel aflat in legatura cu furnizarea Serviciilor, sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori cu prilejul utilizarii Serviciilor, putand fi utilizate cu autorizarea Companiei numai in stricta concordanta cu prevederile acestei Conventii. Toate materialele si informatiile disponibile pe Site si Aplicatie inclusiv dar fara a se limita la continutul si elementele de grafica ale acestora, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, apartin Companiei sau afiliatilor acesteia si reprezinta Continutul, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Companiei sau afiliatilor acesteia, dupa caz. Termenul de “Continut” include in mod special paginile de internet care sunt in legatura cu furnizarea Serviciilor, in integralitatea lor si orice componenta a acestora, incluzand aplicatiile web utilizate pentru furnizarea Serviciilor, imagini, text, design, dar fara a se limita la acestea. Continutul, indiferent de zona in care se afla si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopurile prevazute in aceasta Conventie si doar cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute in aceasta Conventie. Orice utilizare a Continutului si / sau a Serviciilor de catre terte persoane in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta Conventie se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al reprezentantului legal al Companiei. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a Continutului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat pentru utilizarea Serviciilor cu respectarea Conventiei. Compania isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.
6.2. Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la orice Continut accesat in legatura cu Serviciile.
6.3. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Companie, prin intermediul Aplicatiei sau altfel, isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea Companiei, ci numai raspunderea persoanelor respective. Utilizatorul care furnizeaza materiale / informatii Companiei declara si garanteaza ca nu incalca si nu a incalcat prin aceasta nicio obligatie legala sau contractuala fata de orice terte persoane sau entitati sau orice drepturi pe care le pot invoca acestea, inclusiv dar fara a se limita la obligatii de confidentialitate.
6.4. Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Companie, conform celor de mai sus, sunt de acord sa cedeze neexclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre Companie, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a continutului cu care contribuie sau pe care il posteaza pe Site sau in Aplicatie. Compania nu poate fi considerata responsabila pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat in Aplicatie de catre orice persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.
 
7. Legatura cu alte site-uri
Utilizatorii inteleg si accepta ca Aplicatia poate contine legaturi sau trimiteri catre alte pagini de internet, care sunt considerate de Companie utile in legatura cu Continutul sau Serviciul, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. Compania este absolvita de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate paginile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca acestea nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Companie. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte pagini de internet nu implica aprobarea in vreun fel a intregului continut al acestora de catre Companie. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste pagini de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de terti este supusa conditiilor stabilite de acestia.
 
8. Incetarea efectelor Conventiei
 
8.1. Compania poate inceta sau suspenda oricare sau toate Serviciile sau accesul la Aplicatie, fara notificare prealabila, in cazul in care Compania considera ca Utilizatorul incalca in orice mod sau in orice masura oricare din termenele si conditiile acestei Conventii.
8.2. In orice situatie de inchidere a contului Utilizatorului, inclusiv in cazul rezilierii de catre Companie potrivit celor de mai sus, Utilizatorul va inceta imediat sa utilizeze contul din Aplicatie. Toate prevederile acestei Conventii care prin natura lor continua sa produca efecte dupa incetarea acesteia, includ dar nu se limiteaza la declinari de garantii si limitari de responsabilitate.

9. Alte clauze
 
9.1. In cazul in care oricare din parti va renunta temporar la exercitarea oricarui drept dintre cele prevazute in prezenta Conventie aceasta renuntare nu va putea fi considerata ca o renuntare definitiva la respectivul drept.
9.2. Daca oricare prevedere din aceasta Conventie va fi declarata nula, prevederea respectiva va fi eliminata si inlocuita cu o alta prevedere in acelasi spirit, astfel incat prezenta Conventie sa produca in continuare efectele juridice avute in vedere initial.
9.3. Drepturile sau obligatiile prevazute de aceasta Conventie nu pot fi transferate in nici un mod de catre Utilizator catre terte parti, decat daca exista acordul scris, prealabil si explicit al Companiei in acest sens.
9.4. Compania poate cesiona oricand catre un tert drepturile si obligatiile izvorate din prezenta Conventie, inclusiv prin cesionarea catre un tert a contractului (Conventiei), iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 si urmatoarele din Codul Civil. Pentru a inlatura orice indoiala, Utilizatorii consimt anticipat la substituirea Companiei cu un tert in raporturile nascute intre acesta si Utilizatori in temeiul Conventiei.
9.5. Partile convin ca orice litigii care intervin in legatura cu aceasta Conventie sau cu furnizarea Serviciilor vor fi judecate de catre instanta judecatoreasca competenta de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti. Legea aplicabila Conventiei este legea romana.
9.6. Prezenta Conventie nu are in vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat intre Utilizator si Companie ca rezultat al prezentei Conventii, iar Utilizatorul nu are nicio autoritate de nici un fel sa angajeze Compania in orice mod in baza prezentei Conventii.
 
 

Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citeste mai mult! OK